✅ ราคาประเมินที่ดิน
https://assessprice.treasury.go.th

✅ คำนวณภาษีขายอสังหาริมทรัพย์ จากกรมสรรพากร
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht//landwht06.asp

✅ คำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากรเบื้องต้น จากกรมที่ดิน
https://lecs.dol.go.th/rcal

✅ เช็คภาพแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
https://landsmaps.dol.go.th

✅ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มิใช่มรดก
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/formcal1.asp

✅ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ได้รับมรดก / ได้รับโดยเสน่หา
http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/formcal2.asp

Poomjai Asset ยินดีดูแลลูกค้าทุกท่าน ที่ต้องการฝากขาย ซื้อ – ขาย – เช่า อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ทำหน้าที่ในการดูแลบริหารงานขายทั้งระบบจนเสร็จสิ้นกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ ที่มีประสบการณ์ และ มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด 
ฝากขายที่ Poomjai Asset ทีมงานคุณภาพ ที่คุณเชื่อถือได้ 

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อ 065-146-4297 หรือ Line : @poomjaiasset