ที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา แปลงสวย ติดคลองบางสะพาน

ถนน หมายเลข 3169 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
SALE
ราคา 11,000,000 บาท