ที่ดิน 7 – 0 – 0 ไร่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทางหลวงชนบท ตำบลปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
SALE

ราคาขาย 7,000,000 บาท