ที่ดิน 7-1-39 ไร่ ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
SALE
ราคา 15,500,000 บาท