อาคารพาณิชย์ พร้อมโกดัง รวม 2-0-0 ไร่ ซอยวัดลาดปลาดุก อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ถนนหมายเลข 5027 ซอยบุญชัย-ประไพ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
SALE
ราคา 9,900,000 บาท