X ขายแล้ว X ที่ดินเปล่า 1 งาน 37 ตารางวา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
SALE
ราคา 0 บาท