ที่ดิน 3– 1–40 ไร่ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตำบลปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
SALE

ราคาขาย 6,900,000 บาท