ที่ดินเปล่า 36-0-48 ไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
SALE

ราคาขาย 36,000,000 บาท