ที่ดินเปล่า 1 งาน 37 ตารางวา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ริมคลองบางคูวัด

ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
SALE

ราคาขาย 3,290,000 บาท