Poomjai Asset เป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่ให้บริการรับฝากขาย ซื้อ – ขาย – เช่า อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ ที่มีประสบการณ์ และ มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด 

Poomjai Asset จะทำหน้าที่ในการดูแลบริหารงานขายทั้งระบบจนเสร็จสิ้นกระบวนการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด ภายในหรือระยะเวลาที่กำหนดอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

Poomjai Asset จะทำงานอย่างไม่ลดละเพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้าผู้มีอุปการะ ทั้งผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ได้รับบริการที่พิเศษที่สมควรจะได้รับ

 

ฝากขาย

✅  สำรวจราคาตลาด วิเคราะห์และแนะนำราคาตั้งขาย เพื่อให้ใกล้เคียงราคาที่จบจริงมากที่สุด
✅  ลงทุนด้านการทำการตลาดให้ฟรี!! ทั้งการตลาด online และ Offline โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่าย 
✅  ประเมินเครดิตของผู้ซื้อก่อนการเยี่ยมชม และพาไปชมทรัพย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
✅  เจรจาต่อรองเพื่อหาข้อสรุปราคาซื้อขาย ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย
✅  จัดเตรียมสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อผู้ซื้อและผู้ขาย เห็นชอบตรงกัน
✅  จัดหาสถาบันการเงินเพื่อยื่นกู้สินเชื่อเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและศักยภาพของทางผู้ซื้ออาจจะมากกว่า 1 สถาบันการเงิน Poomjai Asset ดูแลให้
✅  อำนวยความสะดวกในการคิดคำนวณ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 
✅  ประสานงานเตรียมความพร้อม ก่อนวัดนัดโอน เพื่อถูกต้องของเอกสารที่ต้องใช้ในวันโอน เพื่อความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด

 

รับฝากเช่า

✅  สำรวจราคาปล่อยเช่าในทำเลนั้น เพื่อให้เป็นราคาเช่าที่ใกล้เคียงราคาที่เช่ากันมากที่สุด
✅  ลงทุนทำการตลาดให้ฟรี! ทั้งการตลาด Online และ Offline โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
✅  พาลูกค้าเยี่ยมชมทรัพย์สิน โดยไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
✅  เมื่อผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า ตกลงราคากันได้ แจ้งผู้เช่า และ ผู้ให้เช่าจัดเตรียมเอกสาร เพื่อทำสัญญาเช่าทรัพย์สิน 
✅  ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินให้เช่า อาทิเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ  กับสำนักงานนิติบุคคลเป็นต้น 

 

ขายง่าย โอนไว บริการด้วยหัวใจ
Poomjai Asset